top of page
積み上げブックス

ព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ផ្អាក។ការបោះពុម្ពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានកម្មសិទ្ធិ។

PARA COMMU

PARAFUSE. ព័ត៌មានសហគមន៍, សកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត,
សកម្មភាព និងព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខត្រូវបានប្រមូលផ្តុំយ៉ាងតឹងរ៉ឹង!

វានឹងបើកជាសាធារណៈចាប់ពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ 2022។

ការបោះពុម្ពផ្សាយ

bottom of page